2020

VildaKidz

VildaKidz on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on toiminut vuodesta 2015 lähtien Norrbottenin läänin lasten ja nuorten parissa.

Kaikkea tekemistämme ohjaa lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka mukaan kaikilla lapsilla on oltava oikeus mielekkääseen vapaa- aikaan. Me mahdollistamme sen tarjoamalla maksuttomia toimintoja. Pyrimme vapaaehtoistyötä tekevänä järjestönä vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin. Taistelemme sen puolesta, että lapset ja nuoret voisivat tasavertaisesti viettää vapaa-aikaa. Pyrimme vahvistamaan heidän sosiaalisia verkostoja – esimerkiksi etsimällä ystäviä yksinäisille, etsimällä työpaikan tai etsimällä tukiperheen/tukihenkilön.
Tavoitteenamme on yhdessä VINCI Nordic Foundation -säätiön ja projektin sponsorina työskentelevän Titti Bergmanin kanssa, että koululaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua koulussa liikuntaan ja ulkoilupäiviin. Yhdessä voimme hankkia vähäosaisemmille lapsille tarvittavat välineet ja hygieniatuotteita.
Tämän lahjoituksen ansiosta olemme voineet hankkia 100 lapselle, kullekin 300 SEK arvoisen lahjakortin.
Voit lukea lisää Vildakidzin toiminnasta oheisen linkin kautta (ruostinkielinen sivu):

VildaKidz

 

Vid Din Sida

Järjestön pyrkimyksenä on parantaa vanhusten ja asunnottomien asemaa Tukholmassa ja pidemmällä aikavälillä koko maassa.

Vuoden aikana hankittiin tila, joka oli tarkoitettu ensisijaisesti kiireellistä apua tarvitseville, iäkkäille asunnottomille. Mutta nyt myös ”köyhiä eläkeläisiä”, jotka eivät ole asunnottomia, on kutsuttu mukaan toimintaan. Toimitilassa on mm. mahdollisuus rentoutua ja levätä, mahdollisuus käydä suihkussa ja pestä pyykkiä sekä saada oikeudellista neuvontaa, jalkahoitoja, hiustenhoitoa, jne.
Tila on avoinna 12 tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa.
VINCI Nordic Foundation -säätiö ja Emil Pärnlid mahdollistivat tilan sähköasennukset ja Emil Lundgren on saanut materiaalitoimittajia sponsoroimaan hanketta materiaalilahjoitusten muodossa.
Tämän lahjoituksen ansiosta meillä on nyt toimitila, joka on avoin köyhille eläkeläisillemme.

Mentor Sweden

Työpaikka-mentorina kouluissa vierailevat vapaaehtoiset osallistuvat tarjoamalla nuorille tietoa ja inspiraatiota tuleviin ammatillisiin valintoihin.

Työpaikka-mentori kuuluu Ruotsin Mentorien alaisuuteen. Järjestön arvot ovat vastaavanlaiset kuin monien koulujen arvot. Opiskelijoilla on mahdollisuus tavata erilaisissa ammateissa toimivia sekä erilaiset sosiaaliset ja kulttuuriset taustat omaavia Työpaikka-mentoreita.
Mentori voi auttaa uramahdollisuuksien kartoittamisessa sekä työelämän todellisuuteen tutustumisessa. Hän auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittymiskohteet, mikä puolestaan auttaa oman työminän löytämisessä ja ammatillisen itsetunnon vahvistamisessa.
Yhdessä VINCI Nordic Foundation -säätiön ja Anna Schoughin kanssa pyrimme saamaan toimintaan mukaan lisää mentoreita markkinoimalla asiaa julisteiden avulla Göteborgin raitiovaunuissa. Anna itse myös toimii nuorien mentorina tukien ja inspiroiden heitä kuuden kuukauden ajan.

 

Helping Hands

Helping Hands on sekä poliittisesti että uskonnollisesti riippumaton vapaaehtoisten vetämä hyväntekeväisyysjärjestö Romerikessä. Järjestö on toiminut vuodesta 2012 alkaen ja sen toimitilat ja tukikohta sijaitsevat Lillestrømin kunnassa.

Helping Hands on jo vuosia pitänyt käynnissä laajoja hyväntekeväisyysjärjestöjä Romeriken ja Itä-Oslon ympäristössä. Lisäksi järjestölle on vähitellen tullut kokemusta myös käytettyjen tavaroiden kaupan ylläpidosta. Käytettyjen tavaroiden kaupan avulla tuetaan hyväntekeväisyysjärjestöä ja se toimii myös paikkana, josta ihmiset voivat tarvittaessa hakea ilmaisia vaatteita ja muita tarpeellisia esineitä. Meillä on samaa tarkoitusta varten myös verkkokauppa.
Yhdessä VINCI Nordic Foundation -säätiön ja Hege Herambin kanssa on tarkoitus jakaa ’Tacos- paketteja’ syksyn aikana sekä ostaa työvaatteita henkilökunnallemme.
Tämän yhteistyön ansiosta olemme pystyneet jakamaan Tacos-paketteja 80 perheelle ja ostamaan 15 henkilölle työvaatteita käytettäväksi toimintaamme varten.
Lisätietoa Helping Hands -järjestöstä löytyy oheisen linkin kautta (norjaksi):

Helping Hands

© Vinci Foundation 2022