2021

Aktiviteettikerho Delsbo

Strands IF perustaa yhteistyössä Hudiksvallin kunnan, Vinci Nordic Foundationin ja paikallisen elinkeinoelämän kanssa “Aktiviteettikerhon Delsboon”. Tavoitteena on saada 10–12-vuotiaat pojat ja tytöt liikkumaan enemmän, saamaan uusia ystäviä ja integroitumaan yhteiskuntaan. Joka viikko 50-70 lasta harjoittelee jalkapalloa yhdessä paikallisten 18–25-vuotiaiden vetäjien kanssa.

Aktiviteettikerhohankkeen tavoitteena on lisätä 10–12-vuotiaiden lasten liikkumista, mikä lisää innostusta, iloa, itseluottamusta ja sisäistä motivaatiota aktiivisuuteen koko elämän ajan. Toimilla lisätään fyysistä ja henkistä terveyttä, koulutuloksia sekä lisätään osallisuutta ja integraatiota.

Monet näistä lapsista ja nuorista asuvat alttiilla alueilla, jotka määritellään “maantieteellisesti erilliseksi alueeksi, jolle on ominaista alhainen sosioekonominen asema, ja jossa rikollisilla on vaikutusta paikallisyhteisöön”.

Alttiille alueille on ominaista myös korkea työttömyys, monet etuuksien saajat ja monet ulkomaalaistaustaiset asukkaat. Suuri osa sosiaalisesti ja taloudellisesti alttiilla alueilla kasvaneista nuorista jättää koulun ilman lukiopätevyyttä. Jatkokoulutukseen pääsy ja jalansijan saaminen työmarkkinoille ovat nuorille tärkeitä turvatekijöitä, jotka voivat vähentää ongelmakäyttäytymisriskiä ja joutumista rikollisille poluille.

 

Arkkienkelit

Arkkienkelit-projekti on säätiö, joka rakentaa aktiviteettisuunnitelmia lapsille ja nuorille Lørenskogin kunnassa. Useina viikkoina vuodessa järjestetään hauskaa jalkapallotoimintaa. Alueen koulut saavat käyttää toimintasuunnitelmia – ja kunnan vastuulla on ylläpitää suunnitelmia.

“Arkkienkelit” perustettiin sen jälkeen, kun kaksi pientä lasta, Mikael (7) ja Gabriel (1), kuolivat yllättäen Lørenskogissa 19. heinäkuuta 2020. Muistorahaston takana ovat lasten isä, perhe ja läheinen ystävä. Säätiö kunnioittaa poikia lahjoituksin paikallisyhteisölle.

Arkkienkelien tarkoituksena on helpottaa ja edistää Lørenskogin kunnan lasten ja nuorten osallistumista leikki- ja vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tähän sisältyy kaikkea leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen rakentamisesta matalatuloisten perheiden lasten eri vapaa-ajan aktiviteeteista perittävien jäsenmaksujen tukemiseen ja rahoittamiseen.

Pitkällä aikavälillä säätiö haluaa toteuttaa hankkeita koko maassa, mutta on luonnollista keskittyä alussa Lørenskogiin, kun otetaan huomioon lasten yhteys tähän kuntaan.

Ei ole sanoja kuvaamaan surua, jossa perhe elää, mutta ikuinen jälki paikallisyhteisössä poikien nimissä on pieni lohtu. “Arkkienkelit” haluavat edistää muiden lasten hyvinvointia ja tehdä ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä.

 

Buff

Buff pyrkii ehkäisemään rikollisuutta ja mielenterveysongelmia lapsilla, joiden vanhemmat ovat menettäneet vapautensa (pidätys/vankila). Joka vuosi noin 70 lapselle annetaan mahdollisuus osallistua leirille, jossa kaikilla osallistujat tulevat samoista olosuhteista – ja siksi heidän ei tarvitse tuntea oloaan erilaiseksi. Tänä vuonna kolmen päivän leiri pidettiin Tukholman Drakuddenissa. Lapsilla oli mahdollisuus kokeilla aktiviteetteja, kuten telttailua, melontaa, käsitöitä ja hyppimistä pomppulinnassa. Kaikilla lapsilla on mukanaan huoltaja ja paikan päällä on kuraattoreita, sosiaalityöntekijöitä ja psykologeja. Leiri tarjoaa lapsille mahdollisuuden viettää aikaa muiden samassa tilanteessa olevien lasten kanssa ja saada hetki miettiä muita asioita ja saada tukea koulutetuilta aikuisilta.

Buff pyrkii ehkäisemään rikollisuutta ja mielenterveysongelmia lapsilla, joilla on vanhempia vankilassa. Vahvistamme lapsia ja annamme heille mahdollisuuden omiin elämänvalintoihin, jotta he eivät ole pakotettuja seuraamaan vanhempiensa jalanjälkiä. Tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus tulla osaksi yhteiskuntaa, eikä syrjäytyä.

Haluamme antaa lapsille, joiden vanhempia on vankilassa, mahdollisuuden osallistua kesäleirille. Täällä he saavat mahdollisuuden keskustella jonkun kanssa, jolla on tietoa, ja tavata turvallisella tavalla muita lapsia, joilla on samanlaisia kokemuksia. Leirillä he saavat osallistua toimintaan yhdessä muiden lasten kanssa ja saavat mahdollisuuden saada itselleen emotionaalista tukea.

Lapsen oikeuksien sopimus on kaiken Bufffin toiminnan perusta, mikä tarkoittaa, että lasten edun on aina oltava etusijalla. Pyrimme antamaan äänen lapsille ja nuorille ja tukemaan heitä, kun heidän vanhempansa tai perheenjäsenensä on vankilassa, pidätettynä tai yhteiskuntapalvelussa. Lasta ei pitäisi rangaista vanhemman rikoksista, niin että he kohtaavat ennakkoluuloja tai ovat vaarassa syrjäytyä.

Lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa vahvistetaan myös oikeus omiin tietoihin, omaan tukeen ja suojeluun. Kyse on lapsen tekemisestä näkyväksi. Myös vanhemmat, sekä vankilassa että seen ulkopuolella, tarvitsevat tukea. Nykyään yhteiskunta ei pysty antamaan kaikille lapsille tukea, johon heillä on oikeus. Monet voittoa tavoittelemattomat järjestöt täydentävät sosiaalipalveluja, ja Bufffilla on myös tärkeä rooli siinä

 

Friskolan Lyftet

Rakentamalla lämpimistä vaatteista ja kengistä koostuva “lainavaatekaappi” annetaan kaikille lapsille mahdollisuus osallistua ulkoiluun ja ulkoilupäiviin. Tretornin avulla koulussa on vaatekaappi, joka on täynnä takkeja, housuja, hattuja, lapasia ja erikokoisia saappaita, joita lapset voivat tarvittaessa lainata. Kun voit osallistua samaan toimintaan kuin kaikki muutkin, tunne kaikkien samanarvoisuudesta ja integraatiosta kasvaa.

Friskolan lyftet on havainnut tarpeen, joka johtuu siitä, että koulu toimii Gävlen syrjäytyneimmillä ja sosioekonomisesti haavoittuvimmalla alueella. Useilla oppilailla, etenkin yläkoulussa ja lukiossa, ei ole mahdollisuutta osallistua talviaktiviteetteihin ulkona, koska heiltä yksinkertaisesti puuttuu lämpimiä vaatteita. Kaikilla koulun oppilailla tulisi olla mahdollisuus osallistua ulkoiluun talvikuukausina, myös niillä oppilailla, joilla ei tällä hetkellä ole sopivia vaatteita.

Se, ettei voi laskea pulkkamäkeä tai osallistua ulkoilupäiviin, luo vieraantumisen ja häpeän tunteita, joita oppilaat usein piilottavat erilaisilla tekosyillä. Halu ulkoiluun on suuri ja koulu on jo jonkin aikaa yrittänyt kerätä käytettyjä vaatteita, joita voidaan lainata aina tarvittaessa. Vaatteiden saaminen riittävässä määrin ja oikean kokoisina jne on osoittautunut hyvin vaikeaksi.

Hankkeen tavoitteena on saada kaikki opiskelijat tuntemaan itsensä osallisiksi ja osallistumaan tasavertaisesti kaikkien muiden kanssa. Koska vaatteita voi lainata “huomaamattomasti”, taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien perheiden oppilaiden ei tarvitse kokea syrjäytymistä, eikä heidän vanhempiensa tarvitse tuntea häpeää, koska heillä ei ole mahdollisuutta tarjota lapsilleen kaikkea jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa.

 

Lagarbetet

Lagarbetet on Önnereds HK:n aloite, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä lähialueilla (Tynnered / Önnered / Göteborg). Projektiin kuuluu aamiaiskerho, jossa lapset saavat apua läksyihin, aamiaista ja turvapaikan yhteisössä muiden lasten ja aikuisten kanssa.

Teemme yhdessä paikallisten yhdistysten, yritysten ja yritysten kanssa erilaisia aloitteita kolmella painopistealueellamme, joita ovat työllisyyden lisääminen, terveyden parantaminen ja turvallisuuden lisääminen.

Göteborgissa lasten ja nuorten elinoloissa on nykyään suuria eroja. Tämä tarkoittaa, että pääsy aktiiviseen ja turvalliseen arkeen ja positiiviseen sosiaaliseen verkostoon määräytyy taustan perusteella. Tämä on asia, jonka haluamme muuttaa.

Lagararbetet on Önnereds HK:n aloite, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymistä lähialueillamme. Teemme yhdessä paikallisten yhdistysten, yritysten ja yritysten kanssa erilaisia aloitteita kolmella painopistealueellamme, joita ovat työllisyyden lisääminen, terveyden parantaminen ja turvallisuuden lisääminen.

Ruotsalaisten lasten ja nuorten ruokavalio ja aktiivisuustasot ovat heikentyneet jo jonkin aikaa. Tämä on huolestuttavaa, kun otetaan huomioon liikunnan ja tasapainoisen ruokavalion tuoma suuri hyöty – sekä terveyden kannalta että sosiaalisesti. Siksi haluamme tehdä kaikkemme kääntääksemme suuntauksen.

Uskomme, että on tärkeää saada puitteet, jossa voi tavata muita ihmisiä ja tuntea yhteisöllisyyttä. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta ja osallistumista yhteiskuntaan. Siksi haluamme auttaa luomaan elinympäristön, jossa lapset, nuoret ja vanhemmat kokevat olevansa mukana ja arvokkaita.

On tapana sanoa, että lapsen kasvattamiseen vaaditaan koko kylä. Siksi meidän on järjestäydyttävä ja työskenneltävä yhdessä – tiiminä.

Merkityksellinen työ on tärkeää, jotta voi tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Mutta voi olla vaikea tietää, kenen puoleen kääntyä tai mitä mahdollisuuksia on. Lisätäksemme sekä nuorten että aikuisten osallistumista työelämään haluammekin avata ovia yhdessä kumppaneidemme kanssa – jotta yhä useammat ihmiset voivat saada vauhtia työmarkkinoille.

 

Mathivation-Projekti

Mathivation-projektin tavoitteena on lisätä kiinnostusta matematiikkaan ja teknologiaan alttiilla alueilla (Göteborgin alueella). Nuoret oppivat lisää esimerkiksi ohjelmoinnista erilaisissa tapahtumissa, luennoilla ja inspiraatiopäivillä. Tavoitteena on avartaa näköaloja ja osoittaa, että matematiikkaa on mahdollista oppia hauskalla ja kiinnostavalla tavalla.

Mathivationin tarkoituksena on haastaa, innostaa ja sitouttaa opiskelijoita matematiikkaan ja ohjelmointiin opiskelijajohtoisen oppimisen avulla. Ja saada enemmän ihmisiä valitsemaan teknisen koulutuksen lukiossa ja myöhemmin työelämässä tai kouluttautumaan yliopistossa tai korkeakoulussa.

Vinci Energien tarkoituksena projektissa on edistää Mathivationin tarkoitusta, mutta myös näyttää, mihin matematiikkaa ja ohjelmointia todellisuudessa käytetään ja konkreettisilla esimerkeillä, kuten uudella Hisingsbron sillalla. Selkeän yhteyden kautta toivomme voivamme auttaa integroitumisessa erillisille alueille, mutta yhtä lailla houkutella nuoria tyttöjä teknologiakoulutuksen pariin. Läsnäolomme koulussa erilaisilla luennoilla tarjoaa nuorille myös lisää aikuisia roolimalleja.

Mathivationin perustivat Chalmersin teknillisen yliopiston opiskelijat, ja se on voittoa tavoittelematon yritys, joka on vuodesta 2012 lähtien ollut osa Länsi-Ruotsin kauppakamaria. Opiskelijoiden koulumotivaation ja erityisesti matematiikan ja ohjelmoinnin lisäämiseksi aktiviteetit toteutetaan tavallisen koulutoiminnan täydentäjänä. Kun oppilaat opettavat muita oppilaita, koulussa luodaan roolimalleja, jotka vahvistavat opiskelukulttuuria. Roolimallit voivat olla myös resursseja oppimiseen koulussa ja kaupungissa. Työllistämällä jatkuvasti opiskelijoita, jotka ovat näyttäneet kykynsä 9. luokalta lähtiessään, luomme lisää työpaikkoja nuorille – josta tulee paikallisia roolimalleja lähialueille. Työmme opiskelijoiden, opettajien ja kaupungin kanssa on pitkäjänteistä. Tavoitteena on, että kunta pystyy lopulta jatkamaan työtä yksin Mathivationin kanssa kehitettyjen paikallisten resurssien avulla.

Sollentuna Dragons

Sollentuna Dragons on vuonna 2016 perustettu Sollentunan jääkiekkoyhdistyksen joukkue. Dragons on jääkiekkojoukkue kaiken ikäisille pelaajille, joilla on erilaisia vammoja. Ruotsissa on vaikea löytää toista joukkuetta, jossa on samat olosuhteet, kohtaamaan jääkiekkopelissä. Hankkeen tavoitteena on, että joukkue voi matkustaa ulkomaille kohtaamaan joukkueen, jonka kaikilla jäsenillä on vammoja.

Sollentuna Dragons on vuonna 2016 perustettu Sollentunan jääkiekkoyhdistyksen joukkue. Dragons on jääkiekkojoukkue kaikenikäisille vammaisille pelaajille. Meitä on noin 14 pelaajaa. Tapaamme kerran tai kaksi viikossa ja harjoittelemme jääkiekkoa sekä salibandya ja teemme fysiikka-harjoituksia.

Olemme ainoa joukkue Ruotsissa, joka harjoittaa parajääkiekkoa. On olemassa muita joukkueita, joissa harrastetaan kelkkajääkiekkoa. Siksi onkin itsestään selvää, että vastustajan löytäminen otteluihin on vaikeaa. Pelaamme vanhempia, naisjoukkueita, polttariryhmiä ja vahtimestarijoukkueita vastaan, jotta saamme ottelun aikaan. Joukkueemme koostuu kaikenikäisistä pelaajista, joista nuorin on 10-vuotias ja vanhin on 42-vuotias.

Toimintamme perustuu puhtaaseen iloon ja näemme, kuinka tärkeää on tuntea joukkuehenkeä. Monet pelaajistamme ovat yrittäneet pelata tavallisissa joukkueissa, mutta ovat joutuneet lopettamaan, koska heidän vammastaan on ollut haittaa.

Meille kaikki ovat tervetulleita tasosta riippumatta, meillä ei ole vaatimuksia ja harjoitukset perustuvat täysin pelaajien tasoon. Tarjoamme kaikki varusteet, joten päivitämme varusteitamme jatkuvasti ja ostamme uusia ja vaihdamme niitä pelaajillemme, jotka kasvavat sekä leveyttä että pituutta.

Käytämme paljon aikaa uusien pelaajien rekrytointiin Parayhdistyksen sekä muiden vammaisia lapsia ja nuoria auttavien järjestöjen kautta. Jotta varusteet eivät olisi syy olla osallistumatta, ostamme ne ja tarjoamme pelaajille lainaksi, kun he pelaavat ja ovat osa joukkuettamme.

 

Makuuhuone

“Makuuhuone” -projekti tarjoaa heille, jotka ovat akuutisti kodittomia – heille, jotka eivät jostain syystä ole yhteydessä sosiaalipalveluihin ja joilla ei siksi ole kattoa pään päällä -takuuta – mahdollisuuden saada majoituksen ja aamiaista, useiksi öiksi hätätilanteissa. Jos koditon on sairas, on voitava tulla “Makuuhuoneeseen” lepäämään, suihkuun, nukkumaan ja paranemaan. Projektin tavoitteena on lievittää Tukholman heikoimmassa asemassa olevien elämää.

Ruotsissa on “katto pään päällä -takuu” — Kenenkään ei pitäisi nukkua ulkona, kenenkään ei pitäisi palella tai nääntyä nälkään. Valitettavasti järjestelmä ei toimi moitteettomasti. On monia ihmisiä, jotka päätyvät eri syistä järjestelmän ulkopuolelle. Heillä ei ehkä ole henkilöpapereita, eikä heillä ole varaa hankkia niitä, jolloin sosiaalipalvelujen kautta ei ole mahdollista saada apua. Niinkin yksinkertainen asia, kuten henkilöpapereiden puuttuminen, voi johtaa siihen, että olet täysin järjestelmän ja avun, johon olet oikeutettu, ulkopuolella.

Projektina ja unelmana tarjota taloudelliset mahdollisuudet heille, jotka ovat akuutisti kodittomia – heille, jotka eivät jostain syystä ole yhteydessä sosiaalipalveluihin ja joilla ei siksi ole kattoa pään päällä -takuuta – mahdollisuus majoitukseen X määräksi öitä hätätilanteissa.

Unelmana on nyt yhteistyössä Agnen kanssa, joka omistaa “Gustaf af Klint” matkustajakodin Tukholmassa, tarjota väliaikainen suoja heille, jotka tarvitsevat pikaisesti huolenpitoa. Konseptina on, että Lotta ja hänen ystävänsä ja vapaaehtoistyöntekijät tekevät arvion päivittäisestä toimistaan, kun joku on huonossa kunnossa tai tarvitsee vain tilaa hengittää, turvaa, sitä, että voi nukkua yhden tai useamman yön sängyssä, jossa on puhtaat lakanat, käydä suihkussa ja lukita oven nukkuessaan.

Saada kunnollinen aamiainen ja saada tuntea sama, mikä meillä muilla on tapana tehdä joka päivä.

Projektin tavoitteena on lievittää Tukholman heikoimmassa asemassa olevien elämää. Jotta meillä olisi taloudellinen mahdollisuus keskittyä kodittomiin, köyhiin vanhuksiin, syrjäytyneihin ihmisiin ja, kuten Lotta sanoo, kyse ei ole vain kodittomista ihmisistä, vaan jonkun lapsista, vanhemmista, sisaruksista ja “hyvistä parhaista ystävistämme”.

 

Södra Hamnen

Sydhavns Compagniet tarjoaa sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille mahdollisuuden ottaa ensiaskeleet työyhteisöön ja kokea myötävaikuttamisen arvon.

Sydhavns Compagniet (SC) haluaa kehittää sosiaalityötä yhteisöissä tuomalla haavoittuvassa asemassa olevat kansalaiset lähemmäs mielekästä työllisyyttä.

Projekti on suunnattu kansalaisille, joille on myönnetty varhaiseläke tai kansaneläke, sekä haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille.

Haluamme sisällyttää heidät työyhteisöön, koska se parantaa itsetuntoa ja hyödyllisyyden tunnetta. Monet kansalaiset päätyvät yhteiskunnan ulkopuolelle, kun heillä ei ole tehtävää tai työtä. Sydhavns Compagniet tarjoaa sosiaalisesti heikommassa asemassa oleville ihmisille mahdollisuuden ottaa ensiaskeleet työyhteisöön ja kokea myötävaikuttamisen arvon.

Sydhavns Compagniet on paikallinen kansalaisjärjestö, jolla on pitkä historia paikallisten ihmisten integroinnin vahvistamisessa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi pistäytymispaikkaamme ja aktivointitoimintoihimme merkityksellisten työyhteisöjen kautta riippumatta siitä, kuka olet ja mitä haasteita sinulla on.

 

Wild Kidz

Wild Kidz -projekti antaa lapsille, joilla ei yleensä ole taloudellisia edellytyksiä osallistua aktiviteetteihin, mahdollisuuden päästä luontoon “selviytymis- ja kalastusleirillä”. Leirillä lapset pääsevät kokeilemaan, millaista on kalastaa ja osallistua muihin aktiviteetteihin, joiden teemana on “selviytyminen”. Kaikki lapset saavat lahjapussukan ja voivat halutessaan viedä onkivavan kotiin leirin päätteeksi. Projekti järjestää 8-10 leiriä ja tarjoaa kalastuslupia ja bensarahaa useille perheille.

Kaiken toimintamme johtoajatuksena on lapsen oikeuksien sopimus – Kaikilla lapsilla pitäisi olla oikeus mielekkääseen vapaa-aikaan. Luomme sen ilmaisella toiminnallamme ja ajattelemme todella kaikkea alusta loppuun. Toimintaan voi osallistuminen on ilmaista ja varmistamme myös, että bussimatka sinne, ruoka ja mahdolliset varusteet sisältyvät hintaan, jotta kaikkien osallistuminen on todella mahdollista.

Tiedämme, että monet haavoittuvassa asemassa olevat lapset tuntevat olonsa erityisen surkeiksi lomien aikana, kun yhteiskunta “sulkeutuu”. Yhteiskunnan tuki ei riitä, ja tässä asiassa voimme koota voimamme ja tehdä eniten hyvää.

Haluamme tarjota haavoittuvassa asemassa oleville lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen – yksinkertaisesti parantaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten elämää. Taustalla on tarkoitus edistää oppimista, kuinka olla hyvä ystävä, miten käyttäytyä, miten tuntea olonsa hyväksi tai ainakin paremmaksi. Tämä tapahtuu luennoimalla mielenterveysongelmista, käytännön harjoituksista, oppimalla kuinka pitää itsestään ja tarjoamalla apua itseapuun. Haluamme myös edistää oppimista erilaisuudesta, muista kulttuureista ja siitä, miten toisia on kohdeltava kunnioittavasti. Opetamme myös selviytymistaitoja.

Ainoa sääntö toiminnassamme on olla mukava. Meillä ei tarvitse istua paikallaan ja olla hiljaa, mutta kaikille on oltava mukava. Meidät on nimitetty myös pohjoisen luonnonsuojelijoiksi ja ajattelemme ympäristöä kaikessa, mitä teemme, ruokahävikistä vaatteiden ja huonekalujen kierrätykseen. VildaKidz toimii kaikkialla Norrbottenissa eli 14 kunnassa.

 

Henåns Idrottsförening

Orustin voittoa tavoittelematon jalkapalloseura Henåns Idrottsförening haluaa tarjota nuorilleen omat verryttelypuvut ja peliasut.

Tavoitteena on lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda “me” -henkeä – ei vain seuran ilman huoltajaa olevilla lapsilla, vaan myös muilla yhdistyksen jäsenillä.

Henåns Idrottsförening on voittoa tavoittelematon jalkapalloseura Orustista, jossa on noin 300 jäsentä jaettuna lähes kymmeneen lasten, nuorten ja seniorien joukkueeseen.

He toteuttavat omalla joukkueella kotouttamisprojektia vastasaapuneille nuorille, jotka tulevat pääasiassa sodan runtelemilta alueilta, kuten Afganistanista, Syyriasta ja Eritreasta. Yhdistyksessä nuoret voivat harjoitella kielitaitoa, yhteistyötä, kunnioitusta ja kuntoilua, mutta myös tuntea kuuluvuutta ja saada mielekästä työtä.

Projekti on osittain jo käynnissä, mutta nyt he haluavat kiristää tahtia ja tehdä vielä enemmän. Nykyään nuoret saavat lainata peliasuja seniorijoukkueelta otteluihin. Jotta voimme kohottaa tunnetta, että kyseessä on heidän oma joukkueensa, haluamme voida antaa heille omat peliasut.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja luoda “me” -henkeä – ei vain ilman huoltajaa olevilla, vaan myös muilla yhdistyksen jäsenillä.

 

Hjältarnas Hus – Projekti Hjältarnas hus – Projektikeskus

Hjältarnas hus Uumajassa on tilapäiskoti lapsiperheille, joissa lapsi on sairastunut. Kun olet sairas ja infektioriski on suuri, on helppo syrjäytyä. Hjältarnas hus rakentaa siksi toimintahuoneen, jossa on mahdollisuus käyttää Playstationia, pelituoleja ja muut teknisiä laitteita, joiden avulla lasten on helpompi pitää yhteyttä ystäviinsä. Luulajan yksikkö on suunnitellut talon avajaisia ja talolle järjestetään nimiehdotuskilpailu.

Hjältarnas hus Uumajassa on tilapäiskoti lapsiperheille, joissa lapsi on sairastunut. Kun kaikki muu vapisee, perheen on oltava yhdessä. Hjältarnas hus on melkein kuin koti ja helpottaa leikkiä ystävien kanssa ja jossa terveys on etusijalla. Hjältarnas hus on tilava ja valoisa, tunnelmaltaan lämmin ja siellä on mahdollisuus yksityiselämään Norrlandin yliopistollisen sairaalan lastenosastojen läheisyydessä. Perheille annetaan vapaus päättää itse omasta arjestaan. Tutkimukset osoittavat, että lapset, jotka saavat asua perheensä kanssa turvallisessa ympäristössä, toipuvat nopeammin. Turvallisessa ympäristössä olevan lapsen mahdollisuudet toipua sairaudesta paranevat.

Haluamme luoda luonnollisen paikan 12–18-vuotiaille nuorille. Luomalla tämänkaltaisen tilan haluamme auttaa nuoria löytämään talosta oman “nurkan”, joka tuntuu “turvapaikalta” – jossa voi rentoutua yksinkertaisesti luomalla yhteyksiä. Pitkällä aikavälillä tämä on hyväksi myös koko perheelle.

Projektin aikana tavoitteena on myös saada VINCI Energien työntekijäverkosto mukaan Uumajassa sekä viestiä (sekä sisäisesti että ulkoisesti) kehittämisestä ja loppuunsaattamisesta.

© Vinci Foundation 2022